JIRA 1 – Cách Đăng Ký JIRA Miễn Phí 30 Ngày Sử Dụng – THICHBLOG.NET

JIRA 1 – Cách Đăng Ký JIRA Miễn Phí 30 Ngày Sử Dụng

Vào địa chỉ: https://www.atlassian.com/software

Chọn JIRA software -> Try Cloud –> Try it free

Đăng ký đầy đủ thông tin với: site name, email, password

Sau khi đăng ký thành công, email kích hoạt sẽ được gửi vào địa chỉ email đã đăng ký.

Sau khi kích hoạt email thành công, mình sẽ được chuyển hướng đến trang Login của https://wetestsoftware.atlassian.net (đây là địa chỉ Jira mà mình sẽ sử dụng trên hệ thống của Atlassian)

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ cho quyền chọn ngôn ngữ và ảnh đại diện cho Jira, nếu không thay đổi chỉ cần Next là được.

Và đây là giao diện của Jira cho lần đầu sử dụng.

Xem những bài viết liên quan đến JIRA.

-Happy testing-

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 999 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.