JIRA 3 – Cài Đặt Cho JIRA Project – THICHBLOG.NET

JIRA 3 – Cài Đặt Cho JIRA Project

Sau khi dự án được tạo thành công, chúng ta tiếp tục config settings cho dự án với thông tin cần thiết.

Để thay đổi được thông tin của dự án, user phải là Administror của dự án. Trong bài viết này user sẽ có quyền Administration, là quyền mặc định khi đăng ký sử dụng thử.

Thông tin của dự án sẽ được tím thấy trong “Project Settings”.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn 5 tính năng sau:

+ Tạo Project Category

+ Tạo Components

+ Tạo Version

+ Thêm User cho Project

+ Tạo mới Issue Types

  1. Tạo Project Category

Vào “Project Settings”, trong Project Details, mình có thể thêm project URL, Description, Project Category.

Để tạo Project Category, sẽ có 2 cách:

+ Từ Project category trong Project Settings:

+ Hoặc từ  Project trong Administration

Ở đây mình sẽ tạo từ JIRA ADMINISTRATION ->                 Project

Chọn “Project categories”

Mình sẽ nhập thông tin của category cho dự án, và category này sẽ có thể được sử dụng lại trong những project khác cùng hệ thống.

Project category có thể là: các phase của dự án (testing, development, maintenance..) , type của dự án, hoặc domain (healthcare, network, banking…)… Tùy mỗi tổ chức sẽ có quy định cụ thể cho project category.

Ví dụ mình sẽ nhập thông tin của Name và Description như hình bên dưới:

Chọn Add để thêm category.

Sau khi thêm vào thành công, category sẽ hiển thị trên màn hình và mình có thể thêm những category mới.

Bây giờ, trở lại màn hình project settings, mình có thể chọn project category cho dự án.

  1. Tạo Components

Components là những phần nhỏ trong dự án, cách đơn giản có thể phân loại components theo module hay feature của dự án.

Ví dụ một dự án có cách chức năng Login, User Management, Online Shopping.. thì mình có thể phân làm 3 components tương ứng.

Với mỗi component riêng biệt mình có thể chọn một Leader/Default assignee cho mỗi component.

Default assignee có nghĩa là tất cả những issue khi tạo ra trên component đó sẽ được mặc định assign cho user đó.

Để tạo components, vào Project Setting, chọn tab Components.

Nhập thông tin cho Component Name và Assignee.

Components sẽ được dùng trong màn hình “Create issue”.

  1. Tạo Version

Version sẽ giúp cho mình quản lý dự án dễ dàng hơn trong việc reporting, quản lý task, issue the mỗi release, build…Dựa vào version, developer sẽ biết được bug xảy ra trên version nào và tester sẽ biết được version nào để retest bug thông qua Affected Version, Fixed Version.

Để tạo Version, vào Project Settings -> Versions, nhập Version Name rồi Add.

Như ví dụ bên dưới, mình đã tạo ra 2 version 1.0.0 và 1.0.1, và mỗi version sẽ tương ứng với Release trong dự án.

Sau khi Version được tạo ra, mình vẫn có thể Edit, Delete, Archive, Release hay Build and Release.

  1. Thêm User cho Project

Để thêm user cho project, vào JIRA ADMINISTRATION -> User Mangement

Trong màn hình user management, mình có thể tạo được 3 user cùng một lúc, ví dụ bên dưới mình sẽ tạo 1 tester, 1 dev, 1 BA.

User manageent cho phép tạo nhiều user cùng 1 lúc từ một danh sách email và xuất tất cả user ra excel thông qua Bulk create và Export Users.

Sau khi admin tạo user, user sẽ nhận được email và active vào hệ thống Jira mới bắt đầu sử dụng được.

  1. Tạo Issue Type

Tùy theo mỗi loại Jira software mà mình chọn mà sẽ chó những Issue Type mặc định. Admin phải sẽ tạo thêm issue mới tùy theo mục đích sử dụng của mỗi dự án cụ thể.

Để vào màn hình Issue Type: JIRA ADMINISTRATION -> Issue

Chọn “Add issue type”, ví dụ mình sẽ thêm issue type = Change Request.

Issue type được tạo ra phải được add vào dự án mới có thể sủ dụng được.

Để thêm issue type vào dự án, chọn Default Issue Type Scheme cho issue type tương ứng:

Chọn Edit của “Change Request” type:

Kéo issue type từ Available Issue Types sang Issue Types for Current Scheme:

Chọn Save.

Bây giờ mình có thề thấy issue type hiển thị trong schema của dự án hiện tại và nó sẽ hiển thị trong issue type trên mà hình “Create issue”

Ngoài ra, Jira còn rất nhiều tính năng hay ho khác, hãy đăng ký thử và từ từ khám phá. Nếu có thắc mắc gì về Jira, hãy comment bên dưới, mình sẽ trả lời trong khả năng mình biết.

Xem những bài viết liên quan đến JIRA.

Happy testing! J

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 999 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.