Khắc phục tình trạng Firefox chạy chậm ì ạch – THICHBLOG.NET

Khắc phục tình trạng Firefox chạy chậm ì ạch

Có bao giờ bạn bị tình trạng Firefox chạy chậm ì ạch mặc dù chỉ mới lên, open 1 tab mới mà nó loading muốn rụng tim chưa? Nếu đã vào đây chắc là có rồi :-D. Cách khắc phục đơn giản mà mình đã làm và có hiệu quả như sau:

Vào Tools -> Options -> Advanced

Dưới “Browsing”, bỏ chọn “Use hardware acceleration when available”

Sau đó khởi động lại Firefox.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 999 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.