Không mở được Jmeter script – THICHBLOG.NET

Không mở được Jmeter script

Lỗi không mở được Jmeter có thể do script được phát triển trên 2 phiên bản khác nhau hoặc do scrip có dùng plugin mà phiên bản hiện tại chưa cài đặt.

Như ví dụ bên dưới sẽ xảy ra lỗi ra script có dùng plugin mà phiên bản JMeter chưa có:

 

Cách khắc phục như sau:

Tải thư viện plugins-manager.jar tại đây: https://jmeter-plugins.org/downloads/all/

Và bỏ vào thư mục lib/ext của JMeter.

Khởi động lại JMeter.

 

Tiếp tục chọn ‘Yes, install it

Sau khi install xong JMeter sẽ tự động khởi động lại và import package vào bình thường.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 999 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.