Kiểm tra thông tin của trang web – THICHBLOG.NET

Kiểm tra thông tin của trang web

Có nhiều công cụ hỗ trợ cho việc xem thông tin của trang web như là sử dụng mã nguồn gì, server đặt ở đâu, viết bằng ngôn ngữ gì, sử dụng theme wordpress gì nếu website dùng wordpress.

Sau đây là một số công cụ miễn phí phục vụ cho nhu cầu đó:

WhatCMS: Kiểm tra xem site sử dụng CMS gì.

https://whatcms.org/

Hostadvice: Kiểm tra site dử dụng host nào, ở đâu.

https://hostadvice.com/tools/whois

Một số site có tính năng tương tự như: whois.net

Scanwp: Kiểm tra site sử dụng theme wordpress nào

https://scanwp.net/

Ngoài ra, một số site hay ho hỗ trợ việc xem thông tin của website như:

https://toolbar.netcraft.com

https://www.similartech.com

https://www.similartech.com

 

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 1024 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.