Lỗi “Error: Could not find or load main class” trong JAVA – THICHBLOG.NET

Lỗi “Error: Could not find or load main class” trong JAVA

Lỗi “Error: Could not find or load main class” hay gặp trong Java và nguyên nhân của lỗi có thể là:

  1. Do libs bị thiếu
  2. Classpath bị sai hoặc JDK không hỗ trợ

Ví dụ thực tế cho chương trình bên dưới không có lỗi compiler nhưng khi run thì bị lỗi.

Khi mình kiểm tra libs thì thấy có 1 lib đang bị thiếu (lib này được dùng ở một class khác cùng project).

(Cách vào Libraries trong Eclipse: Nhấp phải vào project -> Build Path -> Configure Build Path.. -> Java Build Path -> Libraries)

Sau khi xóa thư viện bị thiếu thì chương trình chạy thành công.

Do đó khi gặp lỗi thì mình cần tìm kiểm tra xem nguyên nhân đó là gì rồi khắc phục.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 1024 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.