Lỗi: “unknown error: call function result missing ‘value’” khi chạy Chromedriver – THÍCH BLOG

Lỗi: “unknown error: call function result missing ‘value'” khi chạy Chromedriver

Lỗi khi chạy Webdriver trên Chrome:

unknown error: call function result missing ‘value’

(Session info: chrome=65.0.3325.181)

(Driver info: chromedriver=2.34.522940 (1a76f96f66e3ca7b8e57d503b4dd3bccfba87af1)

Nguyên nhân: do Chrome được cập nhật version mới, nhưng chromedriver chưa được cập nhật

Cách khắc phục: tìm và download version mới của chromedriver tại: https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/downloads

Ho Nguyen

Cả một đời quá ngắn để chần chừ!

admin has 829 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.