Lỗi: “unknown error: call function result missing ‘value’” khi chạy Chromedriver – THICHBLOG.NET

Lỗi: “unknown error: call function result missing ‘value'” khi chạy Chromedriver

Lỗi khi chạy Webdriver trên Chrome:

unknown error: call function result missing ‘value’

(Session info: chrome=65.0.3325.181)

(Driver info: chromedriver=2.34.522940 (1a76f96f66e3ca7b8e57d503b4dd3bccfba87af1)

Nguyên nhân: do Chrome được cập nhật version mới, nhưng chromedriver chưa được cập nhật

Cách khắc phục: tìm và download version mới của chromedriver tại: https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/downloads

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 1024 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.