Ý Nghĩa Của Từ “TESTER” – THICHBLOG.NET

Ý Nghĩa Của Từ “TESTER”

TESTER – dịch ra tiếng Việt là “Kiểm Thử Viên” – tách nó ra thành những từ khác nhau cũng phần nào nói lên bản chất của công việc này:

T: Take care of quality – Chăm lo cho chất lượng.

E: Eager to find defect – Hăng sai tìm lỗi.

S: Standardize software – Chuẩn hóa phần mềm.

T: Thought of logic and critical thinking- Tư duy logic và nghĩ về mặt trái của vấn đề.

E: Enjoyable job – Yêu thích công việc.

R: Raise of carefulness – Việc tăng thêm sự cẩn thận.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 1024 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.