Monkey Testing là gì? – THICHBLOG.NET

Monkey Testing là gì?

Monkey Testing is a software testing technique in which the tester enters any random inputs into the software application without predefined test cases and checks the behavior of the software application, whether it crashes or not. The purpose of Monkey testing is to find the bugs and errors in the software application using experimental techniques.

Monkey Testing là một kỹ thuật kiểm thử phần mềm mà người kiểm thử nhập bất kỳ đầu vào ngẫu nhiên nào vào ứng dụng mà không có các trường hợp kiểm thử được xác định trước và kiểm tra hành vi của ứng dụng phần mềm, xem nó có bị lỗi hay crash hay không. Mục đích của Monkey Testing là để tìm ra các lỗi và sai sót trong ứng dụng bằng cách sử dụng các kỹ thuật thử nghiệm.

Vì sao gọi là Monkey Testing? Sau đây là một số lý do giải thích cho cái tên này:

1. Trong Monkey Testing, tester hoặc developer sẽ được xem như những con khỉ.

2. Nếu một con khỉ sử dụng máy tính, nó sẽ làm bất kỳ điều gì mà bản thân nò cũng không hiểu.

3. Giống như việc tester sẽ thực thi các trường hợp kiểm thử một cách ngẫu nhiên mà không cần chuẩn bị trước.

4. Trong một số trường hợp, Monkey testing cũng dành cho Unit Testing và GUI Testing.

Ưu Điểm của Monkey Testing:

1. Tìm nhiều loại lỗi mới: Tester có thể triển khai kiểm thử đầy đủ theo hiểu biết ngoài các trường hợp kiểm thử đã nêu, điều này có thể sẽ giúp tìm ra các loại lỗi mới trên hệ thống.

2. Dễ thực hiện: Việc test hệ thống được thực hiện dễ dàng với dữ liệu test ngẫu nhiên.

3. Không đòi hỏi kỹ năng cao: Thử nghiệm khỉ có thể được thực hiện mà không cần người kiểm tra có tay nghề cao (nhưng không phải lúc nào cũng vậy)

4. Giảm chi phí: Yêu cầu ít chi phí hơn đáng kể để thiết lập và thực hiện các trường hợp thử nghiệm.

Nhược Điểm của Monkey Testing:

1. Khó tái hiện được lỗi: Vì người kiểm tra thực hiện các bài kiểm tra một cách ngẫu nhiên với dữ liệu ngẫu nhiên sao chép bất kỳ lỗi hoặc lỗi nào có thể không thực hiện được.

2. Độ chính xác thấp hơn: Người kiểm tra không thể xác định kịch bản thử nghiệm chính xác và thậm chí không thể đảm bảo độ chính xác của các trường hợp thử nghiệm

3. Yêu cầu chuyên môn kỹ thuật rất tốt: Không phải lúc nào cũng có giá trị thỏa hiệp với độ chính xác, vì vậy, để làm cho các trường hợp thử nghiệm chính xác hơn, người kiểm tra phải có kiến thức kỹ thuật tốt về miền

4. Ít lỗi hơn và tốn thời gian: Thử nghiệm này có thể kéo dài hơn vì không có thử nghiệm xác định trước và có thể tìm thấy ít lỗi hơn có thể gây ra sơ hở trong hệ thống.

Phân loại Monkey Testing:

Có 3 loại Monkey Testing: Dumb Monkey, Smart Monkey và Brilliant Monkey.

Dumb Monkey: Người kiểm tra không biết gì về hệ thống và chức năng của nó, cũng không đảm bảo về tính hợp lệ của trường hợp kiểm thử.

Smart Monkey: Tester có một ý tưởng chính xác về mục đích và chức năng của hệ thống. Tester điều hướng thông qua hệ thống và cung cấp các đầu vào hợp lệ để thực hiện kiểm tra.

Brilliant Monkey: Người kiểm tra thực hiện kiểm tra theo hành vi của người dùng và có thể chỉ định một số khả năng xảy ra lỗi.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 1024 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.