Mức độ sử dụng của các trình duyệt web – THICHBLOG.NET

Mức độ sử dụng của các trình duyệt web

Biết được mức độ sử dụng của các trình duyệt web sẽ giúp chúng ta lên kế hoạch test và đánh giá mức độ ưu tiên thực thi test.

Hình bên dưới là thống kê mới nhất tính đến 3/2018 từ BrowserMarket Share.

Các nguồn thông tin để có thể tham khảo số liệu:

  1. Net Market Share: https://netmarketshare.com
  2. StatCounter: http://gs.statcounter.com/
  3. W3School:https://www.w3schools.com/browsers/default.asp

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 999 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.