Steps recorder: Công cụ ghi lại từng hành động trong Windows – THICHBLOG.NET

Steps recorder: Công cụ ghi lại từng hành động trong Windows

Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows thì không thể bỏ qua công cụ steps recorder, một công cụ giúp ghi lại từng hành động rất hiệu quả trong việc report bug. Một công cụ rất đơn giản và dẽ sử dụng.

Sau đây là cách sử dụng ứng dụng:

Vào phần “Search” , gõ ” steps recorder ” để truy cập ứng dụng:

Sau khi mở ứng dụng và chọn Record/Stop Record

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 1024 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.