Tester nên bắt đầu từ đâu khi được phân công vào dự án mới? – THICHBLOG.NET

Tester nên bắt đầu từ đâu khi được phân công vào dự án mới?

Khi tham gia vào một dự án mới, nếu dự án đã có tài liệu liên quan đến testing thì sẽ dễ hơn cho tester mới.

Trong trường hợp dự án chưa có gì, thì phải làm mới tất cả. Sau đây là các bước bạn có thể tham khảo để áp dụng vào dự án mới.

1. Understand Scope of Works

Tìm hiểu và nắm tổng thể kiến thức của dự án.

2. Design Test Plan

Giai đoạn chuẩn bị Test Plan.

Sau khi đã chuẩn bị xong Test Plan thì cần phải tổ chức meeting hoặc có thể online/offline cùng các bên liên quan (dev, PO, PM) có thể review, feedback, và cải tiến Test Plan.

3. Design Tests

Bước tiếp theo là thiết kế test (Design Tests), các công việc liên quan bao gồm: thiết kế test case, test scenario, test script, test data. Trong quá trình thiết kế cần kết hợp song song với peer-review.

Giai đoạn này cũng có thể thực hiện song song với execute tests để thúc đẩy nhanh quá trình kiểm thử.

4. Execute Tests

Công việc chính của giai đoạn này là thực thi kiểm thử ứng dụng, report defect và cập nhật test status.Giai đoạn này có thể tiến hành song song với Design Tests và Evaluate Test Results.

5. Evaluate Test Results

Giai đoạn này là đánh giá kết quả kiểm thử trong giai đoạn Execute Tests và Test Plan.

6. UAT Support

Đây là giai đoạn gần cuối của dự án, sau khi sản phẩm đã bàn giao cho khách hàng, tester sẽ phải support khách hàng. Công việc chính trong giai đoạn này là thực thi test trên môi trường khách hàng (nếu có), hỗ trợ report/verify bug được tìm thấy bởi khách hàng, hoặc hướng dẫn khách hàng sử dụng hệ thống.

7. Test Closure

Đây là giai đoạn cuối, tổng kết và bàn giao mọi thứ liên quan đến hoạt động kiểm thử.

Trong thực tế các giai đoạn sẽ diễn ra song với nhau chứ không tuần tự. Do đó đòi hỏi tester phải nắm vững tiêu chí cho từng giai đoạn cụ thể mà áp dụng vào dự án một cách linh hoạt.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 997 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.