Vô hiệu hóa chức năng tự động upgrade của Chrome – THICHBLOG.NET

Vô hiệu hóa chức năng tự động upgrade của Chrome

Trong quá trình test hoặc làm việc với webdriver, mình cần cái đặt một version cụ thể của Chrome, những mỗi lần vào About thì Chrome tự động upgrade lên version mới hoặc cập nhật.

Vậy làm sao để vô hiệu hóa chức năng tự động cập nhập của Chrome. Sau đây là các bước để làm được điều đó:

  • Cài đặt version hiện tại của Chrome
  • Sauk khi cài đặt xong, không mở Chrome lên
  • Dùng lệnh Windows + R , sau đó nhập ‘regedit’ sau đó OK

 

  • Tìm đến key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies
  • Tạo key mới bằng cách: nhấp phải -> chọn New -> Key và đặt tên ‘Google’
  • Trong “Google” key, tạo them 1 key khác tên “Update
  • Trong key “Update”, tạo DWORD với tên “UpdateDefault

 

 

  • Khởi động lại Chrome và vào About thì chức năng auto update đã bị vô hiệu hóa.

 

Happy testing!

 

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 1024 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.