10 bộ phim nên xem khi gặp khó khăn trong cuộc sống – THICHBLOG.NET

10 bộ phim nên xem khi gặp khó khăn trong cuộc sống

Nếu bạn đang ở đáy vực của cuộc sống: bạn mắc bệnh, phá sản, chia tay… hay thứ gì tồi tệ đi nữa, hãy xem 10 bộ phim này và tiếp tục hi vọng vào cuộc sống nhé.

#10: The shawnshank Redemption (1994)
#9: Facing the Giants (2006)
#8: English Vinglish(2012)
#7: The Secret Life of Walter Mitty (2013)
#6: Top Secret The Billionaire (2011)
#5: Life star on Earth (2007)
#4: The Pursuit of Happiness (2006)
#3: Forrest Gump (1994)
#2: The Karate Kid (2010)
#1: 3 Idiots (2009)

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 999 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.