12 Mẹo Nhỏ Giúp Tự Tin Khi Thuyết Trình – THICHBLOG.NET

12 Mẹo Nhỏ Giúp Tự Tin Khi Thuyết Trình

1. Biết những gì bạn sẽ nói và chia bài nói thành nhiều phần.

2. Tìm hiểu về nơi mà bạn sẽ thuyết trình.

3. Không để ai biết dược bạn đang rất hồi hợp.

4. Chuẩn bị, chuẩn bị và luôn luôn chuẩn bị.

5. Dùng câu ngắn, có khoảng dừng.

6. Đảm bảo nội dung, bài nói phải hấp dẫn.

7. Thuyết trình như kể chuyện.

8. Tránh bị xao nhãng.

9. Biết khi nào sẽ phải chuyển chủ đề.

10. Luôn luôn lắng nghe.

11. Hãy là chính mình.

12. Ai cũng có lúc sai.

_Fanpage Nghệ thuật giao tiếp_

 

 

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 997 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.