3 câu nói cực hay mang lại động lực cho cuộc sống – THICHBLOG

3 câu nói cực hay mang lại động lực cho cuộc sống

Không bao giờ là quá muộn để làm lại từ đầu. Nếu chúng ta cảm thấy không hạnh phúc với những gì mình làm ngày hôm qua, hãy cố gắng thử làm những điều khác biệt ngay hôm nay. Đừng để bản thân mắc kẹt trong quá khứ mà hãy làm nó tốt hơn.
It’s never too late to start over. If you weren’t happy with yesterday, try something different today. Don’t stay stuck. Do better. (Lifehack)

Cuộc sống luôn luôn tươi đẹp. Chúng ta phải luôn luôn có hi vọng để tự tin tiến bước với những giấc mơ của chúng ta. Cuộc sống thì không đoán trước được và nó có những lúc thăng, trầm. Thành công hoặc thất bại, nhưng quan trọng là chúng ta vẫn tiếp tục tiế về phía trước.
Life is always beautiful. We should always have the hope to go confidently in the direction of our dreams.
Life is unpredictable. Sometimes ups and sometimes downs. Win or lose, but the important is you keep on moving forward.

Cuộc sống nghĩa là sống mà không phải phán xét nó tốt hay xấu, nó chỉ như mà một tấm gương phản ánh lại những gì đi trước chúng ta và để nó đi khi nó đã qua. Có như vậy thì chúng ta sẽ luôn luôn thấy cuộc sống đầy đủ và giàu có.
Life is meant to be lived without judging it good or bad, just be like a mirror reflecting whatever comes before you and let it go as it passes. That way life will always be full and rich.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 909 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.