3 nguyên tắc để bạn xây dựng thói quen đọc sách bền vững – THÍCH BLOG

3 nguyên tắc để bạn xây dựng thói quen đọc sách bền vững

1/ Có lịch đọc sách cố định

Mọi người thường thích thì đọc hoặc rảnh thì đọc. Nhưng tôi hi vọng rằng “mọi người” đó không phải là bạn. Xây dựng thói quen là một quá trình, và một quá trình phát triển thì cần sự đều đặn. Giống n