5 bài TED Talks giúp quản lý “Stress” – THICHBLOG.NET

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 999 posts and counting.See all posts by admin

One thought on “5 bài TED Talks giúp quản lý “Stress”

  • September 20, 2020 at 12:12 pm
    Permalink

    Mình cũng rất thích xem TED talk, thanks gợi ý của bạn

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.