7 châm ngôn để có nhiều động lực đọc sách hơn – THICHBLOG.NET

7 châm ngôn để có nhiều động lực đọc sách hơn

Một người không đọc sách cũng chẳng khác gì một người không biết chữ. – Mark Twain

Đọc một cuốn sách hay là khi dở đến trang cuối cùng và cảm thấy mình chuẩn bị chia tay một người bạn. – Rene Descartes

Được đọc cuốn sách hay cũng giống như được trò chuyện với những bộ óc tuyệt vời.

Nếu bạn nghĩ học là đắt đỏ, hãy thử ngu dốt. – Benjamin Franklin

Cách nhanh nhất để phá hủy một nền văn hóa là làm người ta ngừng học tập. – Mahatma Gandhi

Nếu bạn tin tất cả những gì trong sách, đừng đọc sách còn hơn. – Mạnh Tử

Đừng chỉ đọc những thứ dễ dàng, bạn có thể được giải trí. Nhưng bạn sẽ ngừng phát triển. – Jim Rohn

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 997 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.