8 CÂU NÓI CỦA TS LÊ THẨM DƯƠNG VỀ BÁN HÀNG! – THICHBLOG.NET

8 CÂU NÓI CỦA TS LÊ THẨM DƯƠNG VỀ BÁN HÀNG!

1. Trong kinh doanh, kẻ nào trấn được khâu bán hàng thì kẻ đó chiến thắng.

2. Túi tiền gần con tim hơn bộ não, túm được tim là tìm được tiền!

3. Một người không ưng, theo thống kê, sẽ lan tới mười người. Còn một người ưng thì chỉ lan được bốn người thôi.
4. Cúi đầu càng sâu thì khả năng móc được túi người khác càng cao.

5. Khách hàng bây giờ không phải thượng đế, vì thượng đế là người ngoài, không có họ hàng, khách hàng bây giờ là anh ruột mình, cùng dòng máu với mình.

6. Bán hàng giỏi không phải là người bảo khách hàng mua hàng, mà phải biết bảo khách hàng ĐỪNG mua.

7. Có một điều cực kỳ nguy hiểm là nông nghiệp Việt Nam để Thái Lan trấn được khâu bán lẻ!

8. Bán hàng bây giờ là “đưa vợ khách đi đẻ”.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 999 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.