8 dấu hiệu của người thành thật và giả tạo – THICHBLOG

8 dấu hiệu của người thành thật và giả tạo

  Người Thành Thật Người Giả Tạo
1 Họ tôn trọng mọi người Họ chỉ tôn trọng người có quyền thế, địa vị.
2 Không cố gắng để làm người khác thích mình. Cố gắng dùng mọi thủ đoạn đề làm người khác thích mình.
3 Không phải là người tím kiếm sự chú ý. Luôn tìm kiếm sự chú ý từ người khác.
4 Họ không khoe khoang. Luôn khoe khoang, giống kiểu thùng rỗng kêu to.
5 Họ thể hiện quan điểm một cách cởi mở. Là người ngồi lê đôi mách, tám chuyện thị nhiều.
6 Luôn cố gắng giữ lời hứa với những gì họ nói. Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều.
7 Ngưỡng mộ và thường tán dương người khác. Hay chỉ trích người khác để làm cho mình tốt hơn.
8 Tử tế và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chỉ tử tế khi có lợi ích.

Dịch từ LifeHack

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 909 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.