9 CÂU NÓI “LÊN DÂY CÓT” TINH THẦN GIÚP BẠN XUA TAN NHỮNG SUY NGHĨ TIÊU CỰC – THICHBLOG

9 CÂU NÓI “LÊN DÂY CÓT” TINH THẦN GIÚP BẠN XUA TAN NHỮNG SUY NGHĨ TIÊU CỰC

Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.
When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng.
Life is not fair – get used to it !

Cười với người khác là một trong những niềm vui thú của cuộc đời. Bị người khác cười là một trong những sự tổn thương lớn của cuộc đời.
To laugh with others is one of life’s great pleasures. To be laughed at by others is one of life’s great hurts.

Cuộc đời là một câu chuyện. Hãy biến câu chuyện cuộc đời của bạn thành tác phẩm bán chạy nhất.
Life is a story. Make yours the best seller.

Cuộc sống vốn rất ngắn. Hãy mỉm cười khi bạn vẫn còn có thể
Life is short. Smile while you still have teeth!

Cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên.
Life is really simple, but we insist on making it complicated.

Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào.
Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile.

Hãy tiếp tục bước đi. Đó chỉ là một phần nhỏ trong quá khứ. Đừng đóng cả quyển sách lại, hãy chỉ lật sang trang mới!
Love on. It is just a chapter in the past, but don’t close the book, just turn the page.

Đừng bao giờ từ bỏ. Hôm nay khó khăn, ngài mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời.
Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 908 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.