Có một loại cạm bẫy tên gọi là Nhàn Hạ – THICHBLOG.NET

Có một loại cạm bẫy tên gọi là Nhàn Hạ

 

Lúc con chuột ở trong hũ gạo toàn là gạo. Con chuột cảm thấy rất nhàn hạ.
Một ngày nào đó đúng vào lúc hũ gạo hết veo chạm đáy, mới phát hiện muốn thoát ra ngoài thì đã lực bất lòng tâm.

Ghi nhớ: Đừng ở trong độ tuổi có thể chịu khổ tốt nhất mà lựa chọn an nhàn.
“Tuột dốc thì đơn giản, leo dốc mới là khó.”

Nguồn: Sưu tầm

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 997 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.