LÀM THẾ NÀO ĐỂ TĂNG GIÁ TRỊ CHO BẢN THÂN? – THÍCH BLOG

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TĂNG GIÁ TRỊ CHO BẢN THÂN?

 1. Không bao giờ được “xem thường chính mình”.
 2. Phải có mục đích, mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời. Dám dấn thân.
 3. Không bao giờ “cao hứng” hứa cho vui mồm.
 4. Nói được làm được.
 5. Đã nhận việc gì thì phải làm thật tốt việc đó.
 6. Đừng bao giờ thất tín, dù là với những việc/người nhỏ nhất.
 7. Khiêm tốn.
 8. Luôn mang tinh thần cầu thị, học hỏi mỗi ngày.
 9. Luôn suy nghĩ tích cực.
 10. Hãy sống bao dung, chân thành.
 11. Hãy biết điều.
 12. Và cuối cùng, hãy luôn tin ở chính mình!

Nguồn: Text Titach&Langmastercareers

Ho Nguyen

Cả một đời quá ngắn để chần chừ!

admin has 828 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.