Một bức ảnh nói lên nhiều điều – THICHBLOG

Một bức ảnh nói lên nhiều điều

1. Không tiền, không kiến thức sẽ không thấy được những gì tốt đẹp cuộc sống ở bên ngoài.

2. Chỉ có kiến thức thôi, mà không có tiền, thì chỉ nhìn được 1 phần tốt đẹp ở thế giới bên ngoài

3. Có quá nhiều tiền, mà không có kiến thức, cũng không thấy được giá trị đẹp đẽ của cuộc sống, trừ khi họ chịu cúi xuống thôi

4. Có đủ tiền và đủ kiến thức, sẽ có cách nhìn đầy đủ về cuộc sống

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 909 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.