Người mạnh mẽ là…. – THICHBLOG

Người mạnh mẽ là….

Người mạnh mẽ là người:

– Xem những rủi ro, thử thách là những cơ hội

– Không khoan dung cho sự thiếu trung thực

– Sẵn sàng giúp đỡ người khác mặc dù mình có nhiều vấn đề cần giải quyết

– Luôn duy trì trạng thái lạc quan trong những tình huốn bi quan

– Luôn giữ nội tâm vững vàng trong những tình huống khó khăn

Ho Nguyen

Cả một đời quá ngắn để chần chừ!

admin has 832 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.