Sự kì diệu của ngôn ngữ – THICHBLOG

Sự kì diệu của ngôn ngữ

Trong chữ “Nhẹ” vẫn có dấu “Nặng”

Trong chữ “Vững” vẫn có dấu “Ngã”

Trong chữ “Hiểu” vẫn có dấu “Hỏi”

Chữ “Ngắn” vẫn dài hơn chữ “Dài”

Trước khi học được chữ KHÔN , ta phải đánh vần qua vần KHỜ

Sung sướng có 9 chữ thì Gian truân cũng thế

Hạnh phúc có 8 chữ thì Bi thương cũng thế

Tình yêu có 7 chữ thì Phản bội cũng thế

Sự thật có 6 chữ thì Giả dối cũng thế

Bạn bè có 5 chữ thì Kẻ thù cũng thế

Cười có 4 chữ thì Khóc cũng thế

Yêu có 3 chữ thì Hận cũng thế

Ta có 2 chữ thì Nó cũng thế

Ứ có 1 chữ thì Ừ cũng thế

Trong “Friend” (bạn bè) vẫn có “End” (chấm hết)

Trong “Believe” (tin tưởng) vẫn có “Lie” (lừa dối)

Trong “Lover” (người thương) vẫn có “over” (kết thúc)

Chỉ có từ DAD viết ngược vẫn là DAD

Và chữ MOM viết ngược vẫn là MOM.

Nghĩa là bố mẹ là duy nhất ❤️

Sưu tầm

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 911 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.