THIÊN TÀI vẫn hay bị vùi dập, có ai thành công mà không đứng lên từ vấp ngã, vượt qua định kiến – THICHBLOG.NET

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 999 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.