THIÊN TÀI vẫn hay bị vùi dập, có ai thành công mà không đứng lên từ vấp ngã, vượt qua định kiến