Tự tìm cảm hứng cho bản thân qua 10 câu nói nổi tiếng của tổng thống Trump – THICHBLOG

Tự tìm cảm hứng cho bản thân qua 10 câu nói nổi tiếng của tổng thống Trump

1. You have to think anyway, why not think big?
Dù sao bạn cũng phải nghĩ, vậy tại sao không nghĩ lớn?2. It’s always good to be underestimated.
Bị đánh giá thấp lúc nào cũng tốt.3. Sometimes by losing a battle, you find a new way to win the battle.
Đôi khi bằng việc thua một trận đấu, bạn lại tìm ra cách để thắng cả cuộc chiến.

4. Sadly, the American dream is dead. But if I get elected president, I will bring it back, bigger and better than ever.
Đáng buồn thay, giấc mơ của người Mỹ đã chết. Nhưng nếu tôi được bầu làm Tổng thống, tôi sẽ mang nó trở lại, lớn hơn và tuyệt vời hơn bao giờ hết.

5. I think I’m almost too honest to be a politician. I’m too forthright.
Tôi nghĩ tôi quá trung thực để làm một chính trị gia.

6. It’s very hard for them to attack me on looks, because I am so good looking.
Thật khó để họ công kích tôi về ngoại hình, bởi vì tôi quá đẹp trai.

7. If your business is not a brand, it is a commodity.
Nếu doanh nghiệp của bạn không phải là một thương hiệu thì nó chỉ là là một hàng hóa thông thường.

8. Sometimes your best investments are the ones you don’t make.
Đôi khi những khoản đầu tư tốt nhất của bạn là những khoản bạn không thực hiện.

9. In the end, you’re measured not by how much you undertake but by what you finally accomplished.
Cuối cùng bạn được đánh giá không phải bằng số lượng công việc bạn thực hiện mà bằng những việc bạn đã hoàn thành.

10. Most people think small because they are afraid of success, afraid of decisions and afraid of winning.
Hầu hết mọi người đều nghĩ nhỏ, vì họ sợ thành công, sợ quyết định và sợ chiến thắng.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 911 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.