[Video] – 3 cách để đưa ra quyết định tốt hơn – bằng cách suy nghĩ như chiếc máy