6 Công Thức Lấy Ngày/Tháng/Thời Gian Hay Dùng Trong Excel – THÍCH BLOG

6 Công Thức Lấy Ngày/Tháng/Thời Gian Hay Dùng Trong Excel

Tổng hợp 6 công thức thông dụng và hay dùng trong Excel:

Chức Năng Công Thức Giá Trị Trả Về
Hàm trả về ngày, tháng, năm hiện tại =TODAY() 4/8/2017
Hàm trả về thời gian, ngày, tháng năm hiện tại =NOW() 4/8/2017 17:55
Hàm trả về năm hiện tại =YEAR(TODAY()) 2017
Hàm trả về tháng hiện tại dạng số =MONTH(TODAY()) 4
Hàm trả về tháng hiện tại dạng chữ đầy đủ =TEXT(TODAY(),”MMMM”) April
Hàm trả về tháng hiện tại dạng chữ rút gọn =TEXT(TODAY(),”MMM”) Apr

Nếu muốn có thêm đơn vị AM/PM cho hàm Now() thì cần tùy chỉnh lại hiển thị của ô như sau:

 

Ho Nguyen

Cả một đời quá ngắn để chần chừ!

admin has 829 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.