6 Công Thức Lấy Ngày/Tháng/Thời Gian Hay Dùng Trong Excel – THICHBLOG

6 Công Thức Lấy Ngày/Tháng/Thời Gian Hay Dùng Trong Excel

Tổng hợp 6 công thức thông dụng và hay dùng trong Excel:

Chức Năng Công Thức Giá Trị Trả Về
Hàm trả về ngày, tháng, năm hiện tại =TODAY() 4/8/2017
Hàm trả về thời gian, ngày, tháng năm hiện tại =NOW() 4/8/2017 17:55
Hàm trả về năm hiện tại =YEAR(TODAY()) 2017
Hàm trả về tháng hiện tại dạng số =MONTH(TODAY()) 4
Hàm trả về tháng hiện tại dạng chữ đầy đủ =TEXT(TODAY(),”MMMM”) April
Hàm trả về tháng hiện tại dạng chữ rút gọn =TEXT(TODAY(),”MMM”) Apr

Nếu muốn có thêm đơn vị AM/PM cho hàm Now() thì cần tùy chỉnh lại hiển thị của ô.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 909 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.