Cách bỏ Page Number Watermark trong Excel – THICHBLOG

Cách bỏ Page Number Watermark trong Excel

Page Number Watermark là chữ hiển thị trên nền của sheet như bên dưới:

Nó chỉ là cách hiển thị Excel ở chế độ Water mark thôi. Các bước sau để chuyển về chế độ bình thường:

+ Vào View

+ Chọn Normal

 

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 875 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.