Cách làm nổi bật ngày hiện tại trong Excel – THICHBLOG.NET

Cách làm nổi bật ngày hiện tại trong Excel

1. Chọn vùng dữ liệu muốn làm nổi bật

2. Chọn ‘Home’

3. Chọn ‘Conditional Formatting’

4. Chọn ‘New Rule’

5. Chọn ‘Format Only Cells That Contain’ và chọn ‘Dates Occurring’

6. Chọn ‘Today’ trong danh sách

7. Chọn ‘Format’ và chọn màu, font chữ

8. Chọn ‘OK’

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 999 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.