Cách Liệt Kê Tên Sheet Trong Excel – THICHBLOG.NET

Cách Liệt Kê Tên Sheet Trong Excel

1. Cách lấy tên của 1 sheet hiện tại

Dùng công thức: =RIGHT(CELL(“filename”),LEN(CELL(“filename”))-FIND(“]”,CELL(“filename”)))

2. Cách lấy tên của tất cả các sheet trong workbook

Bước 1: Ctrl + F3,  để mở Name Manager

Bước 2: Bấm “New…”  và nhập thông tin như sau:

Name = Sheets

Refers to = GET.WORKBOOK(1)&T(NOW())

Để Scope = Workbook

Bước 3: Chọn “OK”, “Close”

Bước 4: Nhập công thức sau vào một ô muốn hiển thị tên sheet

=LOOKUP(“zzzzz”,CHOOSE({1,2},””,INDEX(MID(Sheets,FIND(“]”,Sheets)+1,255),ROWS(A$1:A1))))

Rồi kéo công thức này xuống để hiển thị tên của các sheet.

Và đây là thành quả:

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 997 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.