Cách xóa dòng không có dữ liệu trong Excel

Cách xóa dòng không có dữ liệu trong Excel

Như hình bên dưới mình sẽ xóa những dòng không có dữ liệu.

Bước 1: F5

Bước 2: Chọn “Special”

Bước 3: Chọn “Blank”

Bước 4: Chọn “OK”

Bước 5: Nhấp phải vào các dòng được chọn rồi xóa.

 

 

THICHBLOG.NET

Cả một đời quá ngắn để chần chừ!

admin has 781 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.