Cách xóa dòng không có dữ liệu trong Excel – THICHBLOG.NET

Cách xóa dòng không có dữ liệu trong Excel

Bước 1: F5

Bước 2: Chọn “Special”

Bước 3: Chọn “Blank”

Bước 4: Chọn “OK”

Bước 5: Nhấp phải vào các dòng được chọn rồi xóa.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 999 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.