Chức năng insert thêm dòng bị vô hiệu trong Excel – THICHBLOG.NET

Chức năng insert thêm dòng bị vô hiệu trong Excel

Nguyên nhân là do số lượng dòng trong sheet đã đạt tối đa.
Cách giải quyết: chọn dòng cuối cùng không có dữ liệu, nhấn tổ hợp Ctrl + Down để đi đến cuối dòng.
Nhấp phải và xóa hết cách dòng đó. Sau đó lưu lại là mọi thứ sẽ bình thường.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 999 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.