WIP – HỌC VÀ LUYỆN THI PMP PMBOK 6th – THICHBLOG.NET

WIP – HỌC VÀ LUYỆN THI PMP PMBOK 6th

Group Học PMP:

Slack: https://goo.gl/cPs2bX

Khóa học Online:

Tên Nguồn URL

Exam Tips: Project Management Professional (PMP)®

 Linkedin  https://www.linkedin.com/learning/exam-tips-project-management-professional-pmp
  • Rita’s book
  • Head First Book
  • CAPM/PMP Project Management Certification by Joseph Phillips
  • Study Coach
  • PM Study Circle
  • Some other sites

Tài Liệu Học:

 

Tạo Cho Mình một Study Plan và phải giữ đúng tiến độ:

 

Study Notes Theo Từng Chương:

Tổng hợp câu hỏi thực hành:

 

Một Số Trang Web Tham Khảo: