13 Triết Lý Sống Cực Phũ Phàng Nhưng Chuẩn Không Cần Chỉnh – THÍCH BLOG

13 Triết Lý Sống Cực Phũ Phàng Nhưng Chuẩn Không Cần Chỉnh

1. Cuộc đời có hai loại người đáng sợ nhất: Kẻ có tất cả mọi thứ trong tay, và kẻ không còn gì để mất, và loại thứ hai bớt nguy hiểm hơn.

2. Nếu phải lựa chọn giữa tình cảm và tiền bạc, tôi sẽ chọn tình cảm vì tình cảm có