17 câu nói dễ và khó – THICHBLOG.NET

17 câu nói dễ và khó

1. Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.

2. Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.

3. Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.

4. Dễ là khi tha thứ cho người
khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.

5. Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.

6. Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.

7. Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.

8. Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.

9. Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.

10. Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.

11. Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.

12. Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.

13. Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.

14. Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.

15. Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.

16. Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.

17. Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 997 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.