LÀM VIỆC CHĂM CHỈ HƠN VỚI 5 CÂU NÓI TRONG CUỐN SÁCH “ĐỪNG ĐỂ TƯƠNG LAI CHẾT TRƯỚC TUỔI 30” – THÍCH BLOG