NHỮNG TRÍCH DẪN TÂM ĐẮC TRONG “HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG” – THICHBLOG

NHỮNG TRÍCH DẪN TÂM ĐẮC TRONG “HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG”

1. Thay vì tìm một chân lý tuyệt đối, hãy tìm sự tuyệt đối nơi mình. Vì chân lý là để sống chứ không phải để dạy.

2. Bạn phải cởi bỏ các thành kiến sẵn có thì mới mong học hỏi được những điều mới lạ.

3. Trở ngại lớn nhất của những người luyện tâm rèn chí là sự kiêu ngạo và óc chỉ trích.

4. Trở ngại thứ hai là sự nông nổi, làm việc này chưa xong đã nhảy sang việc khác.

5. Bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra và thiên nhiên là ông thầy rất tốt.

6.Bất cứ một sự cởi bỏ nào cũng làm nhẹ gánh, vật chất là một nô bộc tốt nhưng là một chủ nhân rất xấu.

7. Con đường giải thoát đòi hỏi sự can đảm và nỗ lực cá nhân, vì không đường nào giống đường nào.

8. Sự phung phí hôm nay dọn đường cho sự đau khổ ngày mai.

9. Một con chó gặm xương bị trầy miệng, chảy máu, nó lại tưởng máu xuất phát từ khúc xương. Chúng ta cũng thế, cứ tưởng sẽ được hạnh phúc khi chạy theo những vật ngoại giới.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 908 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.