AGILE – SCRUM – THICHBLOG.NET

AGILE – SCRUM

Agile là gì?

Agile là gì? Agile là một phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt để làm sao đưa sản phẩm đến tay người dùng càng nhanh càng tốt càng sớm càng tốt.

5 REASONS TO USE SCRUM:

Collective Ownership

Transparency

Continuous Feedback

Continuous Delivery of Value

Early Delivery of High Value

Trang tổng hợp thông tin hay ho về quy trình phát triển phần mềm theo mô hình Agile/Scrum.

Kiến thức Scrum –

https://funretro.io

DoR vs DoD:

https://www.linkedin.com/pulse/definition-ready-dor-vs-done-dod-brian-will/