Excel hỗ trợ tối đa bao nhiêu dòng và bao nhiêu cột? - THICHBLOG.NET

Excel hỗ trợ tối đa bao nhiêu dòng và bao nhiêu cột?

Kiến thức cần biết khi test hoặc viết test case cho các ứng dụng liên quan đến việc tạo dữ liệu/ report trong Excel.

Phiên bản Số dòng Số cột
Từ Excel 2003 trở về trước 65,536 256
Từ Excel 2007 trở về sau 1,048,576 16,384

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai. Nếu bài viết hữu ích, hãy chia sẽ để mang giá trị cho nhiều người hơn nhé!

admin has 1167 posts and counting.See all posts by admin

3 thoughts on “Excel hỗ trợ tối đa bao nhiêu dòng và bao nhiêu cột?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.