JIRA 4 - Tăng Hiệu Suất Làm Việc Với Những Phím Tắt Thông Dụng - THICHBLOG.NET

JIRA 4 – Tăng Hiệu Suất Làm Việc Với Những Phím Tắt Thông Dụng

 

Phím Tắt Chức Năng
Global Shortcuts – Nhóm phím này sẽ hoạt động trên tất cả các màn hình.
g sau đó i Mở màn hình “JIRA Issue Navigator”, cho phép tìm kiếm issue, bug.
g sau đó d Đi đến màn hình Jira Dashboard.
g sau đó p Đi đến màn hình Browse Project  của dự án hiện tại.
g sau đó a Đi đến màn hình Agile Board, cho phép xem tiến độ dự án cho mỗi task trong sprint, và xem được sprint report.
g sau đó h Cùng chức năng như (g sau đó a)
g sau đó g Mở Administration Search box, cho phép tìm kiếm trên toàn hệ thống. Phím tắt này chỉ hoạt động nếu user có quyền Administration của Jira
/ Sẽ đặt con trỏ vào Search box, cho phép tìm kiếm nhanh.
c Mở ra màn hình Create issue để tạo bug, task, story….
Esc Đóng màn hình Create issue hoặc hủy tạo mới issue. Nút này hoạt động đối với tất cả màn hình popup.
? Mở ra bảng phím tắt hay dùng trong Jira, rất hữu ích để tham khảo.
Issue Actions – Nhóm phím này chỉ hoạt động trong màn hình View Issue
e Mở ra màn hình chỉnh sửa issue
a Assign nhanh issue cho một ai đó
i Assign nhanh issue cho user hiện tại.
m Comment vào issue
s Chia sẽ issue
l Gán nhãn vào issue
, hoặc . Mở ra danh sách các action có thể làm trên issue
Navigating Issues – Nhóm phím này chỉ hoạt động trong màn hình Search Issue
j Đi đến issue kế tiếp (chức năng này hoạt động trên màn hình search result và issue detail view)
k Trở về issue trước (chức năng này hoạt động trên màn hình search result và issue detail view)
z Xem issue ở màn hình chi tiết
[ Hiển thị Filter pannel phía bên trái
f Focus vào tiêu chí search đầu tiên
u Chuyển đổi List View và Detail View

 

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai. Nếu bài viết hữu ích, hãy chia sẽ để mang giá trị cho nhiều người hơn nhé!

admin has 1167 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.