Cách chèn Facebook page vào WordPress – THICHBLOG.NET

Cách chèn Facebook page vào WordPress

Để chèn FB page vào WordPress, đầu tiên bạn cần có 1 website WordPress (có thể từ WordPress.com hoặc WordPress.org) và một Facebook page.

  1. Khi đã có FB page thì truy cập vào: https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin
  2. Màn hình sẽ được hiển thị như bên dưới, và chọn mục “Get Code”

4. Sau đó copy đoạn code hiển thị, rồi chèn vào trong WordPress page là xong.

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 997 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.