Mate Translate – add-ons dịch thuật không thể thiếu cho Firefox – THICHBLOG.NET

Mate Translate – add-ons dịch thuật không thể thiếu cho Firefox

Mate Translate giúp bạn dịch các từ, cụm từ và tài liệu từ 103 ngôn ngữ một cách dễ dàng và dễ dàng.

Từ điển toàn diện của Mate và sổ từ vựng được quản lý tùy chỉnh sẽ giúp bạn đẩy nhanh việc học ngôn ngữ của mình với cả bản dịch trang và bản dịch tùy chọn của con người.

Sử dụng: chỉ cần double clicks vào từ muốn dịch/nghe và chọn biểu tượng Mate để xem. Video hướng dẫn dân dưới nhé.

Dán điạ chỉ sau vào trình duyệt để cài đặt nhé:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/instant-translate/

Ho Nguyen

Những điều nhỏ nhặt trong hôm nay sẽ tạo nên sự khác biệt lớn vào ngày mai.

admin has 997 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.