Vẽ hình cực nhanh với Autodraw, công cụ miễn phí của Google

Vẽ hình cực nhanh với Autodraw, công cụ miễn phí của Google

Autodraw là một công cụ vẻ ảnh online miễn phí của Google. Autodraw được phát triển dự trên trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhìn về khía cạnh người dùng thì đây là một công cụ miễn phí, nhưng ở khía cạnh khác thì đây giống như là một thử nghiệm của Google cho AI.

Vọc Autodraw tại đây: https://www.autodraw.com/

THICHBLOG.NET

Cả một đời quá ngắn để chần chừ!

admin has 781 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.