Cách chèn Facebook page vào WordPress – THÍCH BLOG

Cách chèn Facebook page vào WordPress

Để chèn FB page vào WordPress, đầu tiên bạn cần có 1 website WordPress (có thể từ WordPress.com hoặc WordPress.org) và một Facebook page.

  1. Khi đã có FB page thì truy cập vào: https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin
  2. Màn hình sẽ được hiển thị như bên dưới, và chọn mục “Get Code”

4. Sau đó copy đoạn code hiển thị, rồi chèn vào trong WordPress page là xong.

Ho Nguyen

Cả một đời quá ngắn để chần chừ!

admin has 828 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.