Cách thêm checklist trong WordPress post – THÍCH BLOG

Cách thêm checklist trong WordPress post

Một plugin khác hữu ích trong việc tạo checklist trong wordpress post, đó là Frontend Checklist.

  1. Download và cài đặt plugin tại đây: Frontend Checklist
  2. Sau khi cài đặt thành công, vào phần settings và tạo 1 checklist theo ý muốn. Ví dụ mình sẽ tạo 1 checklist là các chương trong sách “Đời ngắn đừng ngủ dài”, mỗi item là 1 chưng để đánh dấu tiến độ đọc sách.

3. Sau khi tạo checklis thành công, vào bài post và them đoạn code như trong phần syntax và kết quả như bên dưới.

Bên dưới là kết quả check-list tạo được.

[frontend-checklist name=”list_doi ngan dung ngu dai”]

Ho Nguyen

Cả một đời quá ngắn để chần chừ!

admin has 828 posts and counting.See all posts by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.